Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI 

 

 

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

1 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

2 Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketleri Tescil Yönetmenliği
3 Spor Kulüplerinin Birleşmesi Ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4 Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter Ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

 

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2 Spor Kulübü Tüzüğü
3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
7 Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)
8

Spor Kulübünün Logosu/Amblemi

 
9 Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı  

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi
1-a Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
1-b Hazirun Listesi
1-c Genel Kurul Duyurusu
1-d Genel Kurul Divan Tutanağı
   
2 Spor Kulübü Tüzüğü
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı ( e devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu ( e devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
 7  Yazışma Tebligat Yetkilileri  

 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ   

                             
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi
2 Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi
3 Adli Sicil Kaydı ( e devlet)
4 Spor Ceza Bilgi Formu ( e devlet)
5 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

 

1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi
1-a Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
1-b Hazirun Listesi
1-c Genel Kurul Duyurusu
1-d Genel Kurul Divan Tutanağı
1-e Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı ( e devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu ( e devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname

 

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

 
1 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği
2 Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi
3 Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi
5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri
6 Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler
7 Spor Kulübü Bilgi Formu

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER

 

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER

 

1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
3 Yerleşim Yeri Değişikliği

 

SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

 
1 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu

2 Kulüp Alındı Belgesi
3 Ayni Bağış Alındı Belgesi
4 Yetki Belgesi

Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimi

                                                                                                                                       0 464 213 04 80 / 132-138